Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria

Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA (DOG 24, DO 02/02/2018) Tipos de axuda: .- Bono de contratación. Contratacións indefinidas iniciais e contratacións temporais cunha duración mínima de doce meses realizadas con desempregados de longa duración,...
Axudas ao fomento e consolidación do emprego

Axudas ao fomento e consolidación do emprego

PROGRAMA DE FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO NAS PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN (DOGA 19, DO 26/01/2018) Beneficiarios: Empresas privadas de carácter mercantil. Requisitos, entre outros: .- De nova creación (inicio da actividade dende 01/08/2017). .- Que xeren...
Subvencións e axudas ao pequeno comercio

Subvencións e axudas ao pequeno comercio

SUBVENCIÓNS  PARA A DIXITALIZACIÓN E MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS COMERCIAIS E ARTESANAIS (DOG. 23, DO 01/02/2018) Beneficiarios: persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica, que sexan comerciantes retallistas de alta...