AXUDAS PARA OS AUTÓNOMOS (DOG 144, DO 31 DE XULLO)

AXUDAS PARA OS AUTÓNOMOS (DOG 144, DO 31 DE XULLO)

PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS  AUTONOMAS. CONVOCATORIA 2017

(DOG 144, DO 31/07/2017)

Beneficiarias:

Traballadores autónomos que teñan unha antigüidade na actividade empresarial ou profesional interrompida, que teñan un rendemento neto reducido de actividades económicas inferior a 30.000 euros (segundo a declaración de IRPF 2016) e unha facturación mínima anual de 12.000 euros (IVE incluído) no citado exercicio.

Bono autónomo: 3.000 €, en pagamento anticipado, destinados á mellora da competitividade empresarial ou profesional.

Servizos subvencionables, realizados entre o 01/08/2017 e a data límite de xustificación que figure na resolución, co máximo do 20/12/2017:

.- Profesionalización: servizos de mellora da xestión financeira e procura de financiamento, servizos de optimización de procesos de produción e cadea loxística, relanzamento comercial, imaxe e comunicación e posicionamento web.

.- Desenvolvemento estratéxico: plan de mellora empresarial, marketing, redefinición do modelo de negocio e identificación de socios e redes de cooperación.

Tamén será subvencionable o importe do cofinanciamento privado, asumido polo autónomo, dos servizos contratados co IGAPE a través do programa Re-Acciona, da convocatoria de 2017 e sucesivas.

Entre outras obrigas, as persoas beneficiarias deberán permanecer de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos por un tempo mínimo de 2 anos dende a solicitude da subvención.

Prazo de solicitude: Ata o 31/08/2017

Concorrencia non competitiva, polo que se subvencionarán os expedientes por orde de presentación ata esgotamento do crédito (os 1.000 primeiros expedientes que cumpran os requisitos).