NOTICIAS ASETEM

Plan de acreditación da experiencia profesional

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria puxo en funcionamento para recoñecer, avaliar e acreditar, con carácter oficial, as competencias profesionais adquiridas no desenvolvemento do traballo ou por outras vías non formais de aprendizaxe. Esta...

Campaña de Nadal de Asetem

Melide acolleu o luns 8 de xaneiro a celebración da gala de Nadal que en colaboración co Concello de Melide organiza a Asociación de Empresarios Terra de Melide. Este ano a novidade foi o aumento na contía de premios xa que se repartiron en total 6.200 euros no...

REFORMA DO TRABALLO AUTÓNOMO

LEXISLACION LABORAL LEI 6/2017, DE REFORMA URXENTE DO TRABALLO AUTONOMO (BOE 257, DO 25/10/2017) MEDIDAS CON ENTRADA EN VIGOR O 01/01/2018: NOVO RÉXIME DE RECARGOS POR COTIZACIÓNS A SEGURIDADE SOCIAL, INGRESADAS FÓRA DE PRAZO. Con presentación en prazo dos documentos...

Plagostel
Igape
Federación Galega de Comercio
Concello de Melide
Xunta de Galicia
Programa de Apoio ao Comercio
Unión Europea Fondo Social Europeo Iniciativa de Fondo Juvenil
BOLETIN DE NOTICIAS

Email

La Caixa
Banco Sabadell

Faite oír coa nosa voz Asóciate e descubre as vantaxes de afiliarse a Asetem

— Faite Socio —