NOTICIAS ASETEM

Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA (DOG 24, DO 02/02/2018) Tipos de axuda: .- Bono de contratación. Contratacións indefinidas iniciais e contratacións temporais cunha duración mínima de doce meses realizadas con desempregados de longa duración,...

Axudas ao fomento e consolidación do emprego

PROGRAMA DE FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO NAS PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN (DOGA 19, DO 26/01/2018) Beneficiarios: Empresas privadas de carácter mercantil. Requisitos, entre outros: .- De nova creación (inicio da actividade dende 01/08/2017). .- Que xeren...

Subvencións e axudas ao pequeno comercio

SUBVENCIÓNS  PARA A DIXITALIZACIÓN E MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS COMERCIAIS E ARTESANAIS (DOG. 23, DO 01/02/2018) Beneficiarios: persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica, que sexan comerciantes retallistas de alta...

Plagostel
Igape
Federación Galega de Comercio
Concello de Melide
Xunta de Galicia
Programa de Apoio ao Comercio
Unión Europea Fondo Social Europeo Iniciativa de Fondo Juvenil
BOLETIN DE NOTICIAS

Email

La Caixa
Banco Sabadell

Faite oír coa nosa voz Asóciate e descubre as vantaxes de afiliarse a Asetem

— Faite Socio —